top of page
Gelukkig gezin

De Methode

Positive Parenting & Education is een bredere kijk op opvoeden. Het is een praktische methode van opvoeding, waarbij ouders en referentievolwassenen als autoriteit worden betrokken en die wordt geleid door wederzijds respect en de individualiteit van iedereen, dat wil zeggen dat alle mensen uniek zijn en hetzelfde niveau van waardigheid en respect hebben.

De eenvoudige en beproefde methode die je laat zien hoe je op de juiste manier kunt reageren op de uitdagingen van opgroeiende kinderen zonder de hele tijd te hoeven schreeuwen, straffen of in conflict te zijn.  Om dit ideale opvoedingsmodel te bereiken, is Positive Parenting & Education uitgewerkt in 5 pijlers om familierelaties te transformeren en veerkrachtige, positieve en gelukkige kinderen op te leiden, zonder afstand te doen van autoriteit, maar alles in evenwicht te brengen met verwennerij, empathie, genegenheid en vriendschap. 

De reden waarom ouders en opvoeders uit de autoritaire en permissieve stijl willen stappen, heeft vooral te maken met hun persoonlijke geschiedenis.

Ze geloven dat ze dingen anders en beter kunnen doen, volgens hun persoonlijke waarden van geweldloosheid.

Dit methode beantwoordt dus precies aan deze behoeften. Ouders en opvoeders willen opvoeden op basis van wederzijds respect en ook op basis van zelfrespect.

5 Pijlers

1 | Wederzijds Respect

Wederzijds respect is een van de belangrijkste pijlers van deze methode. Respect voor het kind, voor zijn aard en voor de behoefte aan ondersteuning om gestructureerd en veilig te groeien - fysiek en emotioneel. Respect is geen aangeleerd begrip. Het is van essentieel belang om met dit aspect rekening te houden en ons begrip van respect voor kinderen te modelleren.

2 | Bond

De band is wat ons zal helpen om op een veel effectievere manier en met betere en snellere resultaten te werken aan de kwestie van het gevoel van eigenwaarde van het kind en de kwestie van autoriteit en gehoorzaamheid. Niemand werkt met iemand samen als ze zich niet dichtbij en gewaardeerd voelen.

3 | ​Proactief Ouderschap

Proactief ouderschap gaat over onze vroege voorbereiding. Daarom is het duidelijk hoe belangrijk het is om de verschillende stadia van de ontwikkeling van het kind te kennen, afhankelijk van de leeftijd, om op gedrag te anticiperen.

4 | ​Empathisch Leiderschap

Het gezag van ouders en opvoeders wordt alleen in twijfel getrokken wanneer deze dit toelaat. Als volwassenen duidelijk zijn over hun missie en waarden, weten ze wat er van hen wordt verwacht en hoe ze zich moeten gedragen.

5 | ​Opvoeden zonder te straffen

Het is mogelijk om op te voeden zonder te straffen, met respect voor het kind en ook voor de volwassene. Opvoeden betekent in feite begeleiden, corrigeren, sturen en houdt geen straf in.

WETENSCHAPPELIJK GEBASEERD
BETREFT HET HELE GEZIN
100% PRAKTISCHE METHODE
LANGDURIGE RESULTATEN
bottom of page